Općenito o centru

Centar za socijalnu skrb Sinj je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01112-01/69 od 2. travnja 2012. godine.

 • Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.
 • Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
 • Centar za socijalnu skrb Sinj je osnovan za područje gradova Sinja, Trilja, Vrlike i općina Hrvace, Otok i Dicmo.
 • Područje mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Sinj je površine 1064 km2 na kojem živi ukupno 48.367 stanovnika prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine.

Ravnatelj:
Anka Jurela - Jerkan, dipl. soc. radnica 

Telefon:
021/821-446 - centrala
021/821-450 - ravnatelj
021/660-241 - računovodstvo

Fax:
021/660-240

OIB: 07505873008

Adresa:
Žankova glavica 2, Sinj

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme Centra:
Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati

PRIJEM STRANAKA:
Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
Četvrtak od 7,30 do 13,30
Petkom ne radimo sa strankama.
Rad na terenu: svaki radni dan.

RADNICI CENTRA
U Centru za socijalnu skrb Sinj zaposlen je ukupno 21 radnik. Od navedenog broja zaposleno je 15 stručnih radnika, ravnatelj  i  5 radnika koji obavljaju administrativne, financijsko- računovodstvene i pomoćne poslove.
Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

DEŽURSTVO:
U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.
Centar za socijalnu skrb Sinj ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

FINANCIRANJE
Centar za socijalnu skrb Sinj se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu županije splitsko dalmatinske osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan