ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA o poništavanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra

Na temelju Odluke Ministarstva za demnografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Klasa: UP/I-550-06/17-04/57, Urbroj: 519-06/1-17-2 od 27. lipnja, 2017. godine i članka 28 statuta Centra za socijalnu skrb Sinj, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Sinj na sjednici održanoj dana 30. lipnja, 2017. godine, donosi

O D L U K U

Poništava se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Sinj, objavljen u Narodnim novinama broj 46/17 od 12. svibnja, 2017. godine.

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan