Od 39 dječjih radova pristiglih na natječaj ”Igre mog djetinjstva” Udruga Srma iz Sinja nagradila je 6 najboljih radova:
1. Lena Marendić, OŠ Ivana Mažuranića, Han, 1.a razred
2. Manuela Vitić, OŠ Ivana Mažuranića, Han, 1.a razred
3. Antea Kanaet OŠ Ivana Lovrića, Sinj, 8.c razred
4. Bože Vukas, OŠ Stjepana Radića, Tijarica, 5. razred
5. Doris Malbaša, OŠ Fra Pavla Vučkovića, Sinj, 3. razred
6. Luka Vučić, OŠ Ivana Mažuranića, Han, 1.a razred

Na nagradni natječaj ”IGRE MOG DJETINJSTVA” koji je bio otvoren tijekom ožujka pristiglo je ukupno 39 radova, od čega 17 tekstova, 7 crteža, 5 crteža s tekstom, 4 plakata, 3 audio zapisa, 2 video uratka i 1 pjesma. U radovima je opisano i spomenuto pedesetak različitih igara, a najčešće spominjane su igra na franja, igra na laštrika, igra skrivača, školica, zaleđeni kipovi i druge.
Posebno se zahvaljujemo učiteljicama Grozdani Filipović-Grčić i Mileni Pivac iz OŠ Ivana Mažuranića na Hanu iz čijih je razreda stiglo najviše radova.
Cilj nagradnog natječaja je bio očuvanje od zaborava starih igara, raznolikosti i mašte djetinjstva, prenošenje naslijeđa starijih djeci, unucima i budućim generacijama, te ublažavanje generacijskog jaza u obiteljima.
Natječaj je proveden u okviru Projekta ”LOZA-D – Lokalna zajednica za djecu” koji se provodi uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
U pristiglim radovima opisane su i spomenute slijedeće igre koje su se nekada igrale na području Cetinske krajine: Alka na ovnima, Balote, Bruža, Caktaš, Cingarela, Crna marica, Eci peci pec, Festival, Graničar, Grupa grupu traži, Hodanje na štapin, Ide maca oko tebe, Igra Izbiva, Igra kucanja na vrata, Igra mjesečine, Igra na laštrika / gumi-gumi, Igra na ploča / ploja, Igra na spreža, Igra piljaka, Igra s potkovama, Igra sa štapom / štap o štap, Igra šutnje, Igra u slami, Izrada lutaka, Ledena baba / Zavrtanj / zaleđeni kipovi, Lopovi i policajci, Lopta od krpe, Lovica / vatale / hvatale / skrivača / kukale / žmirka, Magarac, Mekan, Na baluna, Na bara, Na franja / pikula, Oduzimanje carstva, Pitonjaka, Pivanje rere, Pošla majka s kolodvora, Praćke, Peskakanje konopa, Preskakanje lokve, Roja, Skrovište od grana, Slipca, Svadba, Šah, Školica / zoga, Trlja / mlin, Vješala, Vijača, Vožnja karom, Zviždaljka / pištavci od drveta.

Odgovori

Skip to content