OBAVIJEST

Centar za socijalnu skrb Sinj obavještava sve udomiteljske obitelji koje skrbe o osobama starijim od 18 godina kao i skrbnike osoba lišenih poslovne sposobnost na području mjesne nadležnosti da provjere jesu sve te osobe upisane u registar birača prema mjestu prebivalista koji je dostupan na stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr)

Ukoliko utvrdite da određene osobe nisu upisane u Registar ili su upisani podaci neispravni ili nepotpuni, potrebno je podnijeti nadiežnom uredu državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka.

Obzirom da su raspisani izbori, rok za podnošenje ovog zahtjeva istječe 11.prosinca 2019.godine.

Ravnateijica:
Anka Jurela Jerkan

Odgovori

Skip to content