Stručno vijeće

STRUČNO VIJEĆE

Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo i čine ga svi stručni radnici. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada stručnog vijeća.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju mišljenja i stručne prijedloge o:
  • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra
  • ustroju Centra
  • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra
  • godišnjem planu i programu rada Centra
  • potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra
  • drugim pitanjima vezanim za stručni rad, utvrđenim Statutom Centra.
Skip to content